تلفن

تنها مرکزی که بصورت شبانه روزی (باهماهنگی)در تهران خدمات پرینت و صحافی ارائه میدهد.

سریعترین مرکز خدمات پرینت و صحافی در تهران بعنوان مثال انجام پایان نامه در کمتر از یک ساعت

قیمت های ما با حداقل سود درنظر گرفته شده و معیار ما انجام تعداد بیشتر سفارش با قیمت کمتر است. تا در صورت رضایت مشتری مجموعه سبحان را به دیگران معرفی نمایید

کیفیت اصلی ترین ملاک مجموعه سبحان است و این موضوع  فقط با انجام حداقل یک سفارش برای شما قابل اثبات است

نمونه های صحافی سیمی

صحافی سیمی (فنری)؟

صحافی چیست ؟

به زبان ساده ،فرایند جمع آوری، بستن و حفاظت از دست نوشته‌ها یا صفحات چاپ شده با جلدی به عنوان محافظ را صحافی گویند.

صحافی سیمی چیست ؟

نوعی بهم پیوستن برگه ها که با مفتول فلزی که بصورت فنر درآمده و برگه های پانچ شده را بهم متصل میکند.

این نوع صحافی بدلیل اینکه کامل باز شده و استفاده از آ سان است و سریع آماده میشود مناسب جزوه و کتابهای هست که زیاد استفاده میشود